Khởi động mềm

Khởi động mềm

Cung cấp, lắp đặt các hệ thống KĐM bao gồm:

+ Khởi động mềm trung thế Aucom

+ Khởi động mềm hạ thế Aucom

+ Khởi động mềm phòng nổ trung thế

+ Khởi động mềm phòng nổ hạ thế

TOP
element.style { display: none; }