Cung cấp, lắp đặt thiết bị điều khiển, đo lường cho hệ thống sàng tuyển Vàng Danh 2

Mô tả chung:

+ Hệ thống điều khiển sử dụng PLC S7300 Siemens, Phần mềm điều khiển giám sát WinCC

+ Màn hình giám sát kiểu ghép 

+ Các thiết bị cảm biến áp suất, lưu lượng, cảm biến mức...

+ Cảm biến đo tỷ trọng huyền phù

Viết bình luận

TOP
element.style { display: none; }