Cung cấp lắp đặt cân băng tải Siemen sai số +/-0.25% tại nhà máy Nhiệt Điện Thăng Long

Cung cấp, lắp đặt, hiệu chuẩn 02 hệ thống cân băng tải cho tuyến băng nhập than CV5A,B

Thông số hệ thống cân:

+ Năng xuất: 1500 tấn/giờ

+ Băng tải: B1500

+ Cấp chính xác: 0.5

Viết bình luận

TOP
element.style { display: none; }